fault FB 14

در صورت مشاهده خطای FB14 بر روی درایوهای ABB با تیم فنی ADM در ارتباط باشید تا جدیدترین ورژن برنامه درایو را بر روی درایو شما نصب کنند و خطای مذکور از بین برود.