PLC

ABB مجموعه گسترده ای از PLC های قابل توسعه و پنل های کنترل قدرتمند HMI از زمان راه اندازی در سال ۲۰۰۶ ارائه می دهد.

ABB از جهت رفع نیازهای برنامه های اتوماسیون متنوع ترین تجهیزات را که قابل توسعه، انعطاف پذیر و کارآمد هستند عرضه کرده است تجهیزات اتوماسیون ABB راه حل هایی با عملکرد بالا و انعطاف پذیر در صنایع مختلف و برنامه های کاربردی از جمله آب، ساختمان، زیرساخت ها، مراکز داده، انرژی های تجدید پذیر، ماشین آلات اتوماسیون، مدیریت مواد، دریایی و بسیاری دیگر ارائه داده است